Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Er wordt al lang over gesproken en geschreven: de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Na verschillende plannen en bezwaren is de eerste stap nu duidelijk: per 1 januari 2024 is Omgevingswet en de bijbehorende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden voor nieuwbouw van “kleine eenvoudige gebouwen” waarvoor een vergunning nodig is. Voor verbouwprojecten geldt dit vanaf 1 januari 2025.

De omgevingswet heeft als doel om verschillende wetten en regels samen te voegen zodat het makkelijker wordt. Bouwwerkzaamheden moeten worden bijgehouden in een digitaal dossier, deze moet de kwaliteitsborger (verplicht in te schakelen door de  aanvrager van de vergunning) aanleveren bij de gemeente. Zo moet de kwaliteit van het werk gewaarborgd worden. 

Via de websites van Rijksoverheid, VNG, KVK, en iplo blijven we op de hoogte van de regelgeving.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Update: Stand van zaken Wkb | VNG

https://www.kvk.nl/wetten-en-regels/omgevingswet-geeft-meer-snelheid-aan-ruimtelijke-projecten/?gclid=Cj0KCQiAmNeqBhD4ARIsADsYfTePdjXpEYTkHesgiQAuo-h5p_fxMOscLnmR8EJRMqrpfagfLqC1OlsaAsbVEALw_wcB

https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/kwaliteitsborging/wet-kwaliteitsborging-bouwen-wkb/

Neem contact op

Bezoekadres

Van Heekstraat 43
3125 BN Schiedam

Openingstijden bezoek

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

Telefoon

010-462 00 00